მულტისვიჩები

Special
ჩვენება: ჩამონათვალი Grid
დახარისხება:
ჩვენება:

მულტისვიჩზე ერთდებეა 10 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 16 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 20 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 24 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 32 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 8 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 4 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 10 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 16 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 20 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 24 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 32 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....

მულტისვიჩზე ერთდებეა 8 რესივერი და არის საშუალება დაეღთდეს 2 სტელიტური თებში + ქალაქის ანტენა .....