სატ-თეფშები

Special
ჩვენება: ჩამონათვალი Grid
დახარისხება:
ჩვენება:

ოფსეტური სატელიტური თებში 0,9 მ NEXT&STAR .....

ოფსეტური სატელიტური თებში 1 მ NEXT&STAR .....

ოფსეტური სატელიტური თებში 1 მ სეტკა NEXT&STAR .....

ოფსეტური სატელიტური თებში 1.2 მ NEXT&STAR .....

პირდაპირფოკუსური სატელიტური თებში 0,9 მ NEXT&STAR .....

პირდაპირფოკუსური სატელიტური თებში 1 მ NEXT&STAR .....

პირდაპირფოკუსური სატელიტური თებში 1 მ სეტკა NEXT&STAR .....

პირდაპირფოკუსური სატელიტური თებში 1,2 მ NEXT&STAR .....

პირდაპირფოკუსური სატელიტური თებში 1,2 მ სეტკა NEXT&STAR .....