ფაილები

GI S 8120 1.73 დამპი
GI S 8120 LITE ფფფ 1.73 დამპი
GI FLY GI FLY V 4.4.0.155
GI SUNBIRD პ.უ. SUNBIRD 1.1.54
GI MINI PLUS პ.უ. 2.0.05
GI MINI პ.უ. 1.6.30
GI MICRO პ.უ. 1.2.48  
U2C S + V 3.28    3.26
AMIKO SHD-8900  ALEN 1.72
AMIKO MINI
YU MA TU BIG HD
YU MA TU SLIM HD
SAT INTEGRAL S - 1222 HD S-122X 3.37
SAT INTEGRAL S - 1210 HD S-1210 HD Aron 3.39
SAT INTEGRAL S - 1223 HD S-1223 HD ROCKET 3.40
GI SPARK 2 2.0.68
NOVA TIGER HD 25.07.2014
OPENBOX FORMULER 3  OPEN PLI 
OPENBOX FORMULER 3 OPEN ATV
OPENBOX FORMULER 3  HDMU
GI PHOENIX   2.0.79
GI MITRIX LITE 1.6.58   1.4.2
AMIKO COMBO HD 1.2.59
AMIKO 8260+ HD 2.0.02
GI FLY T 2 4.4.0.72
DREAMBOX 800 SE  ICVS OPEN PLI
DREAMBOX 800  ICVS OPEN PLI
DREAMBOX 500 S GEMINI 4.4
OPENBOX S2 MINI HD V89
OPENBOX S2 HD V89
OPENBOX S4 HD PVR 1.09.35
OPENBOX S4 HD PRO+ 2.12.18
OPENBOX SX4 BASE 3.02.06
U2C M2 MINI/MAXI 2.1.56
U2C MASTER COMBO  2.1.52
U2C A 1ALTERNATIVA 1.1.31
U2C Master Plus. 2.1.52
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
DreamUp v1.2
DREAMBOX CONTROL CENTER   2.96