გადახდა

გადახდა შესაძლებელია შემდეგი საშუალებებით :
ი / მ შალვა სამაკაშვილი მაიასტჯე საიდენტოფოკაციო ნომერი 01011031799
TBC BANK ანგარიშის ნომერი GE76TB7229536010100005 GEL
ნაღდი ანგარიშწორეით