მიწოდება

მიწოდება ხორციელდება უფასოდ თბილისის ტერიტორიაზე თუ შენაძენის ღირებულება აღემატება 100 ამერიკულ დოლარს , მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან 2-3 დღეში
თუ შენაძენის ღირებულება არის 100 ამერიკულ დოლარზე ნაკლები მაშინ თბილისის მაშტაბით მისი მიწოდების ღირებულებაა 10 ლარია , მიწოდება ხორციელდება 2-3 დღეში
შენაძენის მიწოდების ღიდებულება საქართველოს მაშტაბით შეადგენს 25 ლარს , მიწოდება ხორციელდება 2-5 დღეში